Ngày
Giờ
Phút
Giây

Vietnam sport 2018

15 – 18/11/2018

Trung tâm triển lãm quốc tế Hà Nội (ICE)

91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

TÀI LIỆU TRIỂN LÃM
05/02/2018 04:02

Đơn vị ủng hộ

Đơn vị tổ chức

Đối tác nước ngoài và đồng tổ chức