Day
Hour
Minute
Second

VIETNAM SPORT 2019

14 – 16/11/2019

Hanoi International Exhibition Center (ICE)

91 Tran Hung Dao Str., Hoan Kiem., Hanoi, Vietnam

Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad

SUPPORTS

MEDIA PARTNER SPONSORS

ORGANIZERS

SPONSORS